Kontakt

Polityka społeczna

Porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej

Spotkanie w Korszach

W Korszach podpisano pierwsze porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu uczestniczył wicestarosta kętrzyński Andrzej Lewandowski, burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Katarzyna Koplińska.

Ponadto obecny był komendant Powiatowej Policji w Kętrzynie insp. Dariusz Ślęzak, dyrektor PCPR w Kętrzynie Dorota Siwicka, dyrektor MOPS w Korszach Artur Romanowski i dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppłk Adam Syhłowyj.

Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji samorządowych, dyrektorów szkół oraz instytucji kultury, sołtysów, prezesów stowarzyszeń i fundacji działających na terenie ww. gmin.

Spotkanie odbyło się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach. Podczas wydarzenia zaprezentowano model kooperacji wypracowany w pierwszym etapie projektu oraz omówiono jego pilotaż. Przedstawiono również diagnozę gminy Reszel i gminy Korsze.

Efektem spotkania było podpisanie dwóch porozumień o współpracy międzyinstytucjonalnej. Do porozumienia na rzecz współdziałania organizacji i instytucji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w gminie Kosze i powiecie kętrzyńskim przystąpiło 28 instytucji, natomiast w gminie Reszel przystąpiły 24 instytucje.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK