Kontakt

Polityka społeczna

Inauguracja spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacji

Ilustracja do tekstu

W ostatnim czasie odbyły się pierwsze spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Powstały one w drugim etapie projektu (II kamieniu milowym) z przekształcenia wcześniej działających Powiatowych Grup Refleksyjnych. W latach 2019-2020 przewidziano dziewięć takich dwudniowych spotkań.

Na pierwszych spotkaniach grup zaprezentowano model kooperacji międzyinstytucjonalnej wypracowany w I kamieniu milowym. Ponadto eksperci pracowali nad utworzeniem kart kosztów zaniechania w poszczególnych obszarach problemowych takich jak m in. przemoc w rodzinie, problemy opiekuńczo-wychowawcze czy bezdomność.

Wyniki pracy ekspertów w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji posłużą w procesie wdrażania pilotażu modelu kooperacji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK