Kontakt

Polityka społeczna

Cykl szkoleń w ramach „Szkoły Animatora”

Szkoła Animatora

Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczą w cyklu szkoleń „Szkoła Animatora”.

Ideą inicjatywy jest przygotowanie pracowników ROPS do roli edukatora animacji lokalnej na terenie pięciu gmin miejsko-wiejskich realizujących projekt „Kooperacja efektywna i skuteczna” w celu wdrożenia wypracowanego modelu kooperacji.

W szkoleniach uczestniczą pracownicy sześciu województw realizujących projekt.

Spotkania odbywają się w Poznaniu i są prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - Magdalenę Popłońską-Kowalską i Beatę Pawłowicz.

Do tej pory odbyły się dwa z dziesięciu zaplanowanych warsztatów. Są one doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerami projektu oraz wymiany doświadczeń.

Uczestnicy zdobędą umiejętności pracy metodą OSL – Organizowanie Społeczności Lokalnej.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK