Kontakt

Polityka społeczna

Spotkania Regionalnej i Powiatowej Grupy Refleksyjnej

Projekt „Kooperacja-efektywna i skuteczna

W minionych dniach odbyło się  drugie spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej oraz Powiatowych Grup Refleksyjnych  w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej (10 grudnia) poprowadzili przedstawiciele partnera naukowego projektu – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięli w nim przedstawiciele instytucji sektora pomocy społecznej, oświaty, zdrowia, rynku pracy, sądownictwa, Policji oraz NGO’s.

Uczestnicy zapoznali się ze wstępnymi modelami kooperacji międzyinstytucjonalnej. Modele te są m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej - funkcjonujących w ramach projektu.

Podczas inicjatywy dyskutowano nad zaletami i wadami poszczególnych modeli kooperacji. Wymieniano się pomysłami udoskonalenia modeli. Zwrócono również uwagę na istniejące zagrożenia funkcjonowania wypracowanych modeli.

W minionych dniach (8-9 grudnia) odbyły się również kolejne spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna.

Uczestnicy spotkań pracowali przede wszystkim nad zagadnieniem współpracy i zaufania między instytucjami oraz transferu wiedzy. Kolejne spotkania grup odbędą się w lutym 2019 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK