Kontakt

Polityka społeczna

Sektor społeczny na spotkaniu konsultacyjnym

Spotkanie konsultacyjne w Olsztynie

4 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”. 

W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, zaangażowani w pomoc i wsparcie rodzin.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele partnera naukowego projektu – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W pierwszej części spotkania przestawiono rolę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w systemie wspierania rodziny. Następnie uczestnicy poznali założenia projektu oraz zapoznali się ze wstępnymi modelami kooperacji międzyinstytucjonalnej.

Modele są m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej – funkcjonujących w ramach projektu.

W drugiej części tej inicjatywy odbyły się warsztaty podczas, których uczestnicy wnieśli swoje uwagi oraz propozycje do wypracowywanego modelu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK