Kontakt

Polityka społeczna

Seminaria dla osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin

Seminaria na Warmii i Mazurach

W minionych dniach odbyły się kolejne seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów.

Wśród nich znaleźli się przedstawiciele pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sądownictwa, policji i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów kętrzyńskiego, piskiego i ostródzkiego.

Seminaria odbyły się w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Tematem spotkań było budowanie zespołu międzyinstytucjonalnego. Seminaria miały charakter warsztatowy.

Kolejne wydarzenia zostały zaplanowane na styczeń 2019 roku.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK