Kontakt

Polityka społeczna

Regionalna Grupa Refleksyjna rozpoczęła swoją działalność

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

W Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Do zadań grupy należy wypracowanie koncepcji wdrażania modelu kooperacji na poziomie wojewódzkim; weryfikacja wypracowanych przez PGR i PGD założeń modelu kooperacji; tworzenie sieci współpracy kooperacyjnej na poziomie wojewódzkim, tworzenie systemu wsparcia gmin i powiatów w podejmowaniu działań związanych z budowaniem efektywnej współpracy międzysektorowej oraz budowa systemowej polityki regionu w zakresie kooperacji.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części przedstawiono cele projektu oraz zadania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, natomiast druga część opierała się na pracy warsztatowej. Członkowie RGR wymienili poglądy i doświadczenia w zakresie sposobu budowania sieci współpracy międzysektorowej i wspólnie wykonali zadanie wyznaczone przez moderatora.


Spotkanie przygotowali i poprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Krzysztof Pilarz i mgr Michał Mikołajczak - partnera naukowego projektu, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r

Uczestnikami spotkania byli:
1) Wioletta Śląska-Zyśk – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego;
2) Wiesława Przybysz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
3) Joanna Jabłonka-Kastrau – Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
4) Bartosz Szurmiński – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie;
5) Grażyna Dywańska – Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
6) Dorota Malicka – Sąd Okręgowy w Olsztynie;
7) Dariusz Cieśluk – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie;
8) Daria Lisowska – Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie;
9) Marek Skaskiewicz – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych;
10) Agnieszka Sosnowska-Krzynówek – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku;
11) Adam Roznerski – Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
12) Bożena Puszkiewicz – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie;
13) Brygida Adamajtis – Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
14) Arkadiusz Paturej - Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
15) Marcin Kapłon – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie;
16) Arkadiusz Jachimowicz – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
17) Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa;
18) Paweł Karwowski – Sieć Wspierania Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD;
19) Wacław Wasiela – Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy.

Do pobrania:
Uchwała Nr 39/850/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dnia 27 sierpnia 2018 r. w spawie powołania Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK