Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Honorowe patronaty marszałka województwa

O honorowych patronatach

Marszałek może uczestniczyć w Komitecie Honorowym lub objąć swoim Patronatem przedsięwzięcia  służące wykonywaniu zadań  o charakterze wojewódzkim oraz realizacji celów strategii rozwoju województwa i  programów wojewódzkich,  sprzyjające  w szczególności: promocji województwa, integracji społeczności lokalnych i regionalnych, pobudzaniu aktywności gospodarczej, rozwojowi turystyki, kultury, polityce społecznej czy ochronie środowiska. 

DO POBRANIA: 

Regulamin przyznawania honorowego patronatu

Uchwała dotycząca honorowego patronatu

Wniosek o przyznanie honorowego patronatu i udział w komitecie honorowym

Załącznik do wniosku o udział w Komitetach Honorowych lub Patronatach Marszałka na przetwarzanie danych osobowych 

 

ZESTAWIENIE HONOROWYCH PATRONATÓW, PRZYZNANYCH W:

2018 ROKU: 

2017 ROKU:

 

ZESTAWIENIE HONOROWYCH PATRONATÓW PRZYZNANYCH W 2016, 2015, 2014 ORAZ 2013 ROKU 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •