Kontakt

Organizacje międzynarodowe

Europejski Komitet Regionów

komitet regionow logoEuropejski Komitet Regionów - to unijna instytucja, która została powołana do życia w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht. W jego skład wchodzi 353 przedstawicieli europejskich regionów i miast. Rolą KR jest reprezentowanie na forum unijnym przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych.

Komitet wpływa na ustawodawstwo UE poprzez wydawanie opinii na tematy propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie Komitetu mają również uprawnienia do wyrażania opinii z własnej inicjatywy, które przekładane są Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów pięć razy do roku uczestniczą w sesjach plenarnych. Pracują również w sześciu stałych komisjach, a także (w szczególnych przypadkach) w komisjach powoływanych ad hoc.
Komisje stałe to:
• CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych
i Zewnętrznych
• COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE
• ECON – Komisja Polityki Gospodarczej
• SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych
i Kultury
• ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii
• NAT – Komisja Zasobów Naturalnych
• CAFA – Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych

W marcu 2016 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP przeprowadzono wybory uzupełniające członków polskiej delegacji. Zgromadzenie wskazało Marszałka Gustawa Marka Brzezina na przedstawiciela Warmii i Mazur w Europejskim Komitecie Regionów. Kandydatura Marszałka Brzezina została również pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. Marszałek Brzezin rozpocznie prace w Komitecie Regionów podczas 120 lub 121 Sesji Komitetu.

W przeszłości reprezentantami Warmii i Mazur w Komitecie Regionów w latach 2004-2006 i 2008-2015 byli odpowiednio Andrzej Ryński i Jacek Protas. 

W grudniu 2016 roku swoją działalność w Komitecie Regionów rozpoczął Gustaw Marek Brzezin. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczy w pracach Komisji: Polityki Gospodarczej (ECON) oraz Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). 

Więcej informacji o Komitecie Regionów

Harmonogram pracy komitetu 


Partnerzy

  •  
  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK