Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ideą konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

Jednym z założeń konkursu jest wzbudzanie wśród twórców chęci poszukiwania regionalnych wyróżników, czerpania inspiracji z kultury ludowej oraz historii Warmii i Mazur. Ważne jest także spowodowanie wzrostu aktywności w zakresie twórczości artystycznej, opartej o unikalne cechy regionu.

Przedmiotem mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Prace powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego.

Pierwotnie samorząd prowadził te działania własnymi siłami. Aby wzmocnić działania promocyjne, w roku 2009 zapadła decyzja o dofinansowaniu projektu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie pracy konkursowej oraz wypełnienie karty zgłoszenia. Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2017 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na przełomie sierpnia i września 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI