Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Geologia

Zatwierdzanie i podstawy prawne

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej i projektów robót geologicznych

1. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wydział/Departament: Biuro Geologa Wojewódzkiego

Nazwa sprawy:
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Termin załatwienia:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Osoby kontaktowa:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn
Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk-Rynio, Karolina Klepacka
Telefon kontaktowy:
- (89) 521 94 91 - Agnieszka Bryk
- (55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk-Rynio
- (89) 521 94 92 - Karolina Klepacka
- (89) 521 94 91 - Ewa Zapora 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn
Miejsce odbioru:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji.
2. Dokumentacja - 4 egzemplarze w postaci papierowej i 4 egzemplarze w postaci elektronicznej.
3. Dowód opłaty skarbowej.
Czas:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące realizacji

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.). Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).
Nr konta:
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi:
Zmiany dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dokonuje się przez sporządzenie dodatku

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714).
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Klepacka
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Jan Szymborski

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

2. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Wydział/Departament:
Biuro Geologa Wojewódzkiego

Nazwa sprawy:
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
Termin załatwienia:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Osoby kontaktowa:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn (Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk-Rynio, Karolina Klepacka

Telefon kontaktowy:
- (89) 521 94 91 - Agnieszka Bryk
- (55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk-Rynio
- (89)521 94 92 - Karolina Klepacka
- (89) 521 94 91 - Ewa Zapora

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn
Miejsce odbioru:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
2. Projekt robót geologicznych - 2 egzemplarze.
3. Dowód opłaty skarbowej.
Czas realizacji:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.). Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).
Nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy :
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
1. We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
2. Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 188, poz. 1696).
Osoba, która wytworzyła informację Karolina Klepacka
Osoba, która odpowiada za treść informacji Jan Szymborski

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •