Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

Nagrody za zrównoważone kształtowanie krajobrazem

Ilustracja do tekstu

Konkurs „Krajobrazowe inspiracje IV” jest elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a Nagroda ma wyróżnić wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział organy lokalne i regionalne lub też ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazem przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą zakończenia konkursu (30 listopada 2018 roku). Częścią projektu winny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Projekty, które spełnią niezbędne kryteria, będą promowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jako przykład zrównoważonej polityki krajobrazowej wdrażającej zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •