Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

Z myślą o jakości wód i systemów wodnych

Konferencja w Olsztynie

W Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie odbyły się warsztaty „Przyszłość zarządzania nadmiarowymi pierwiastkami biogennymi w skali gospodarstw rolnych”, które zostały zorganizowane przez BONUS Soils2Sea.

BONUS Solis2Sea to międzynarodowy projekt naukowy, którego celem jest zdobycie wiedzy na temat redukcji ładunku substancji biogennych z obszarów rolniczych oraz oczyszczonych ścieków komunalnych do Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe.

Obecne ładunki substancji biogennych (m.in.: związków azotu i fosforu) stanowią zagrożenie dla jakości wód i ekosystemów wodnych, powodując wzrost żyzności i zwiększonej produktywności biologicznej.

Odpowiedzialnymi za organizację warsztatów w ramach projektu BONUS Soils2Sea byli: dr Grit Martinez i dr Nico Stelljes z Instytutu Ekologicznego w Berlinie. Warsztaty współorganizowano z rosyjskim partnerem z Atlantyckiego Oddziału P.P. Shirshov Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk z Kaliningradu i polskim partnerem projektu z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Szczególną cechą projektu BONUS Soils2Sea jest możliwość wymiany poglądów pomiędzy lokalnymi interesariuszami oraz wspólne wypracowanie metod zarządzania w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzenia biogennego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
- dr Przemysław Wachniew, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej;
- Bogdan Meina, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- Hanna Wiśniewska, kierownik Biura Polityki Ekologicznej Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- dr Grit Martinez i dr Nico Stelljes z Instytutu Ekologicznego w Berliniez;
- Vladimir Bakalin, przewodniczący Rejonu Prawdińskiego;
- Vladimir Minasyan, pierwszy zastępca Przewodniczącego Administracji Rejonu Prawdińskiego;
- Svetlana Kalugina, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Rejonu Prawdińskiego;
- Gregory Shupenich, radny w Radzie Deputowanych Rejonu Prawdińskiego;
- Sergey Krapivny, radny w Radzie Deputowanych Rejonu Prawdińskiego;
- Dina Pocelueva, zastępca dyrektora Kalinigradzkiego Centrum Hydrometeorologii i Monitoringu Środowiska (Hydrometcentrum Rosji);
- Viktor Sergeev, dyrektor Kaliningradzkiego instytutu przekwalifikowania personelu w agrobiznesie (Ministerstwo rolnictwa Federacji Rosyjskiej);
- Pavel Zarubin, vice rektor  Kalinigradzkiego instytutu przekwalifikowania personelu w agrobiznesie (Ministerstwo rolnictwa Federacji Rosyjskiej);
- Natalya Kiseleva, konsultant w Departamencie Wykorzystania Zasobów Wodnych w Ministerstwie Zasobów Naturalnych i Ekologii Regionu Kaliningradzkiego;
- Boris Chubarenko, dyrektor Laboratorium Badań Systemów Nadbrzeżnych w Instytucie Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk;
- Dmitriy Domnin, badacz w Laboratorium Badań Systemów Nadbrzeżnych w Instytucie Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk;
- Julia Gorbunova, badacz w Laboratorium Badań Systemów Nadbrzeżnych w Instytucie Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk.

Tematyka warsztatów obejmowała dyskusję polskich i rosyjskich interesariuszy na temat możliwych wariantów i koncepcji monitoringu w celu redukcji napływu składników odżywczych do systemu rzecznego Łyny oraz prezentację rezultatów podobnych warsztatów zrealizowanych już w ramach projektu BONUS Solis2Sea w Polsce, Niemczech, Szwecji oraz Danii.

Spotkanie zakończyło się prezentacją filmu Solis2Sea (więcej informacji na stronie: Soils2Sea).


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •