Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

Sezon grzewczy – ryzyko większego zanieczyszczenia powietrza

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Przyczyną większego zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym jest głównie emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. „niska emisja” oraz niekorzystne warunki pogodowe tj.: brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza.

Zwiększona emisja powodowana jest głównie spalaniem paliw złej jakości, o niskich parametrach energetycznych, często w starych paleniskach.

Mając na uwadze problematykę poprawy jakości powietrza, a w szczególności możliwości redukcji emisji pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i szczególnie szkodliwego benzo(a)pirenu, Ministerstwo Środowiska (TUTAJ) opracowało Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych", który zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno.

Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Oprócz poradnika przygotowana została również ulotka oraz informator.

Aby jakość powietrza odpowiadała normom dopuszczalnych prawem, konieczne jest podejmowanie przez mieszkańców działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, np. poprzez zaprzestanie spalania odpadów w piecach domowych, ogrzewanie mieszkań paliwem o lepszych jakościowo parametrach, ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu”.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •