Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

Jak zaplanować miejską przestrzeń - działania edukacyjne

Ilustracja do tekstu

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

Najważniejszym elementem akcji jest film szkoleniowy „Krajobraz mojego miasta” przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kampania społeczna to także szereg działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Pośród nich znaleźć można między innymi:
• wojewódzkie premiery filmu „Krajobraz mojego miasta” połączone ze spotkaniami dla władz samorządowych, będące doskonałym miejscem wymiany doświadczeń
w sferze planowania przestrzeni publicznej;
• liczne wydawnictwa dydaktyczne tj.: „Księga standardów ulicy Piotrkowskiej”, „Dziedzictwo obok mnie-poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” oraz „Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i obszarach zabytkowych”;
• bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem prowadzone przez ekspertów NID dotyczące społecznych, kulturowych i prawnych aspektów projektowania przestrzeni publicznej;
• spoty społeczne.

Integralną częścią przedsięwzięcia jest również film „Piękne, polskie, drewniane”, w którym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia.

Więcej informacji na stronie internetowej www.krajobrazmojegomiasta.pl 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •