Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych

Ilustracja do tekstu

Komisja Europejska podjęła inicjatywę Urban Water Agenda 2030, dotyczącą zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej na terenach zurbanizowanych, która stanowić będzie nowy element polityki wodnej Unii Europejskiej.

Inicjatywa ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie wdrażania lokalnych kierunków polityki rozwoju oraz praktyk w zakresie zrównoważonej gospodarki wodami prowadzonej w szczególności na obszarach zurbanizowanych.

Inicjatywa zakłada utworzenie sieci miast, które dążyć będą do zarządzania zasobami wodnymi w sposób zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju, oraz stanowić będzie platformę umożliwiającą wymiany wiedzy i doświadczenia.

Więcej informacji na temat inicjatywy Urban Water Agenda 2030 na stronie internetowej http://urbanwateragenda2030.eu/


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •