Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Sport i Zdrowie

Na budowę małej infrastruktury sportowej w Polsce

Logotyp projektu

Ruszył nabór wniosków w programie Otwarte Strefy Aktywności. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2018 roku.

OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce.

Jego ideą jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 tysiace ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:
1. wariant podstawowy:
- siłownia plenerowa
- strefa relaksu
- zagospodarowanie zieleni

2. wariant rozszerzony:
- siłownia plenerowa
- strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni
- plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •