Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Rozwój regionu

Unijne wsparcie na aktywizację społeczną i usługi społeczne

Logotyp projektu

5 marca 2018 roku w Elblągu odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne związane z aktywizacją społeczną i zawodową oraz ułatwieniem dostępu do usług społecznych. 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza potencjalnych beneficjentów Poddziałania: 11.1.1Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe oraz 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek zatrudnienia socjalnego, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz wszystkich podmiotów działających na postawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.

Spotkanie odbędzie się 5 marca w godz. 10-13.45 w Hotelu Młyn w Elblągu (ul. Kościuszki 132). Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2018 roku.

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
tel. (55) 620-09-13/14/16
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •