Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Rozwój regionu

Poznaj strategie makroregionalne Unii Europejskiej

Logotyp projektu

Strategie makroregionalne Unii Europejskiej są skutecznymi narzędziami, które pozwalają państwom położonym w określonym terytorium na wspólne rozwiązywanie problemów i kompleksowe wykorzystanie ich potencjału rozwojowego.

Województwo warmińsko-mazurskie od wielu lat aktywne we współpracy bałtyckiej zaangażowane jest w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, najstarszą i najbardziej rozwiniętą makrostrategię w UE.

Głównym celem zainicjowanej w 2009 r. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy państw i regionów w obszarze Bałtyku oraz zdynamizowanie procesów rozwojowych, które pojawiły się wraz z rozszerzeniem UE.

Morze Bałtyckie, stanowiące centralny element obszaru objętego Strategią jest czynnikiem spajającym cały region, stanowiąc wspólny zasób środowiskowy i ekonomiczny. Jednocześnie Morze Bałtyckie stawia wyzwania w wymiarze transnarodowym, m.in. w odniesieniu do ochrony środowiska, transportu morskiego, czy zrównoważonego rozwoju. W ramach Strategii Bałtyckiej województwo warmińsko-mazurskie skupia swoją aktywność m.in. na ochronie wód Zalewu Wiślanego oraz rozwoju korytarzy transportowych, m.in. Rail i Via Baltica łączących makroregion z Europą i Światem.

Obok tzw. Strategii Bałtyckiej na poziomie unijnym funkcjonują jeszcze trzy makrostrategie: Dunajska, Adriatycko-Jońska i Alpejska, które nie obejmują Polski.

Więcej ciekawych informacji w języku polskim na temat Strategii Bałtyckiej i pozostałych makrostrategii znaleźć można pod linkiem:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs_factsheet_pl.pdf 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •