Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Badania i analizy ROT-OPS

Badania zrealizowane przez ROT-OPS

Badania i analizy zrealizowane przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne – Obserwatorium Polityki Społecznej (ROT-OPS) funkcjonujące w Biurze ds. pomocy i integracji społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

2017 ROK

2016 ROK

 2015 ROK 

BAZA DANYCH INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •