Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Rodzina - świadczenia, pomoc

Pomoc rodzinie

 

Program WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY (MATERIAŁY DO POBRANIA):

Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021

MONITORING WIJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POLITYKI PRORODZINNEJ NA LATA 2017-2021


WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY

2018 

Kalendarz planowanych inicjatyw
KALENDARZ XXIV OGÓLNOPOLSKIEJ EDYCJI SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW
Konkurs Literacki - Regulamin
Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej - Regulamin
Promujemy wspaniałych nastolatków
Seminarium wprowadzające w temat XX Warmińsko-mazurskich Dni Rodziny

2017

Podsumowanie XIX edycji obchodów Dni Rodziny

Inauguracja XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Seminarium wprowadzające w temat XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Spotkanie z lokalnymi koordynatorami XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Wybór hasła XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Kalendarz wydarzeń XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - xls

Formularz dotyczący relacji z wydarzenia w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny _Miłość w rodzinie nigdy nie zginie

2016

Kalendarz planowanych inicjatyw w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - aktualizacja 31 maja 2016 

Spotkanie 14.03.2016 lokalnych koordynatorów XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina- tu wszystko się zaczyna”

Do pobrania:

2015

 Inauguracja XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - 15.05.2015

KALENDARZ WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY 2015

Seminarium szkoleniowe „Tworzenie kompleksowego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w oparciu o współpracę PCPR, Sądu i Prokuratury”

 2014

Podsumowanie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - 24 października 2014

Materiały z Inauguracji XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:

 Spotkanie dla lokalnych koordynatorów XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny (23 kwietnia 2014 roku, Olsztyn). Materiały do pobrania:

Relacja ze spotkania 20.02.14 dotycząca przygotowania XVI Dni Rodziny

Planowane inicjatywy XVI Dni Rodziny w województwie warmińsko-mazurskim

Prezentacja ROPS - Seminarium 20.02.2014

Haslo XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2014

Tematy do wykorzystywania w ramach XVI Dni Rodziny-2014 

Ankieta dla koordynatorów XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Zakończenie XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - prezentacja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inauguracja XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny na terenie Gmiy Górowo Iławeckie pod hasłem "Rodzina a przekaz wartości i tradycji".

XV Dni Rodziny - Gminny Konkurs Literacki w Kandytach

Propozycje tematów do podjęcia w ramach XV Dni Rodziny

Formularz dotyczący relacji z wydarzenia w ramach XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”

Regulaminy:

SPOTKANIE DOTYCZĄCE WYPRACOWANIA ZASAD WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I SĄDÓW (8-9 MAJA 2014). MATERIAŁY DO POBRANIA:

POLITYKA PRORODZINNA

Materiały i prezentacje ze spotkania poświęconego roli współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu kompleksowego, zintegrowanego systemu wspierania rodziny (19 września 2014):  

 Raport z monitoringu: 

  1. Raport z monitoringu wdrażania w latach 2012-2013 Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016
  2. Wnioski i rekomendacje z monitoringu wdrażania w latach 2012-2013 Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016
  3. Raport z monitoringu wdrażania w latach 2014-2015 Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016
  4. Wnioski i rekomendacje z monitoringu wdrażania w latach 2014-2015 Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016

Monitoring Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016

Ankieta dla gminy - polityka prorodzinna za 2016

Ankieta dla powiatu - polityka prorodzinna za 2016

Ankieta dla gminy - polityka prorodzinna

Ankieta dla powiatu - polityka prorodzinna

Realizacja polityki prorodzinnej w 2013 r. – ANKIETA DLA GMIN

Realizacja polityki prorodzinnej w 2013 r. – ANKIETA DLA POWIATÓW

Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016

Harmonogram wdrażania „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016”

Piecza zastępcza

Monitoring Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2013-2017

BAZA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM:


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •