Kontakt

Regionalna Komisja Egzaminacyjna

RKE ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przy urzędach marszałkowskich działają regionalne komisje egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, do których zadań należy m.in. przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na podstawie § 4 ust 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486) w dniu 23 stycznia 2013 r. dokonała wyboru członków RKE w województwie warmińsko-mazurskim spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Skład komisji: dr hab. Ewa Kantowicz - prof. UWM (przewodnicząca), Wiesława Przybysz (wiceprzewodnicząca), Jadwiga Klęczar, Danuta Plucińska oraz Aleksandra Sobieraj-Błotniak.

AKTY PRAWNE DO POBRANIA:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Uchwała Nr 1 2016 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracownikow socjalnych

Uchwała nr 3 2016 w sprawie przyjęcia Planu pracy RKE w roku 2017.docx

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - pdf

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - pdf

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - pdf

POBIERZ TAKŻE:

Informacja o egzaminie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - luty 2017

Informacja dotycząca naboru wniosków na egzamin w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

wniosek o dopuszczenie do egazminu
- zaświadczenie podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zaświadczenie od pracodawcy

Kształcenie pracowników socjalnych w zakresie I i II stopnia specjalizacji - doc

Uchwała Nr 3/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego RKE w województwie warmińsko-mazurskim

Informacje o projekcie „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu”


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •