Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Wykaz podmiotów

Placówki świadczące pomoc

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ośrodki pomocy i wsparcia

1. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

- Lista podmiotów 

2. Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Lista podmiotów 

3. Wykaz ośrodków pomocy i wsparcia – stan na 1 grudnia 2017 roku 

Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej

Ośrodki Lecznictwa Odwykowego

Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Placówki opiekuńczo-wychowawcze świetlice środowiskowe

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego świetlice terapeutyczne i socjoterapeutyczne

Placówki świadczące usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Placówki poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego

Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •