Kontakt

Wykaz podmiotów

Placówki świadczące pomoc

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ośrodki pomocy i wsparcia

1. Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

lista podmiotów 

2. Wykaz ośrodków pomocy i wsparcia – stan na 1 grudnia 2017 roku 

Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej

Ośrodki Lecznictwa Odwykowego

Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Placówki opiekuńczo-wychowawcze świetlice środowiskowe

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego świetlice terapeutyczne i socjoterapeutyczne

Placówki świadczące usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Placówki poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego

Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •