Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy

Bądź świadomym konsumentem

Znajomość praw konsumenckich pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych oraz daje możliwość umiejętnego z nich korzystania.

Konsument dobrze poinformowany jest uważny i ostrożny, a dzięki temu może uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Warto uczyć się przez całe życie, jak być świadomym konsumentem, gdyż to się najzwyczajniej opłaca.

Prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie sprzedaży określa ustawa Kodeks Cywilny i ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

W sprawach indywidualnych o bezpłatną pomoc w sprawach konsumenckich można zwrócić się do właściwego powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów – adresy na stronie: www.uokik.gov.pl 

Pomoc z zakresu praw konsumenta można uzyskać również w województwie warmińsko-mazurskim (TUTAJ), natomiast w broszurze (TUTAJ) znajdują się zagadnienia związane ze sprzedażą konsumencką, reklamacją wadliwych towarów, rękojmią, gwarancjami, usługami telekomunikacyjnymi oraz kredytami i pożyczkami.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •