Kontakt

Niepełnosprawni

Dokumenty do pobrania, kontakt

Raporty, załączniki, analizy oraz wnioski 

 

PLIKI DO POBRANIA

Ankieta samooceny dla projektów o charakterze wojewódzkim

Baza placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Baza wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Placówki zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocniczne w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Raport z badania dostępności szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Załączniki do pisma w sprawie monitoringu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020” – skierowane do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie:
Załącznik 1
Załącznik nr 2 i 3
Załącznik nr 4

INWESTYCJE  BUDOWLANE 

 1. Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji (wniosek składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania)
 2. Roczne sprawozdanie dotyczące prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie:

 ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  Ogłoszenie o konkursie - Uchwała Nr 16/204/17/V

  Wzór oferty PFRON 2017

 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2016 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego 
 4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2016 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

 

PRZYDATNE STRONY: 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl 

Ministerstwo Zdrowia - www.mz.gov.pl 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - www.popon.pl 

Narodowy Fundusz Zdrowia - www.nfz.gov.pl 

Turnusy rehabilitacyjne - www.turnusy.rehabilitacyjne.pl 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.gov.pl 

Serwis organizacji pozarządowych - www.pomocspoleczna.ngo.pl 

Portal Warmii i Mazur - www.niepelnosprawni.wm.pl 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - www.psouu.org.pl 

Portal Organizacji Pozarządowych - www.ngo.pl 

Serwis Ośrodków Pomocy Społecznej - www.ops.pl 

Polski Komitet Paraolimpijski - www.paralympic.org.pl 

Ogólnopolska baza dla pracodawców osób niepełnosprawnych - www.zpchr.pl 

Portal "Wszystko o niepełnosprawności" - www.niepelnosprawni.pl 

Ponadto można korzystać z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii dla osób niepełnosprawnych 0-800-533-335 oraz informacji zawartych na stronach OŚRODKÓW INFORMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NASZYM WOJEWÓDZTWIE: www.oion.pl

KONTAKT: 

Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój e-mail
Halina Zygnerska Kierownik 89 512-55-17 1A Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przemysław Kulas Inspektor 89 512-55-21 4A Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sabina Tabaka Inspektor 89 512-55 19 4A Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Pyrczak Inspektor 89 512-55-50 4A Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sylwia Rosińska Podinspektor 89 512-55-18 4A Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy

 •  po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
 •