Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Koordynacja świadczeń rodzinnych/500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r., poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

Od 1 stycznia 2018r. korespondencję dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prosimy kierować na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Polityki Społecznej

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

Tel. sekretariat 89 523 22 59


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •