Kontakt

Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach

Dokumenty, formularze, raporty

AKTUALNOŚCI:

formularz zgłoszeniowy 20-21 czerwca 2017 Platforma WTZ ZAZ KIS CIS.docx

formularz zgłoszeniowy wizyta studyjna -CIS-KIS.11-13.10.2017.docx

formularz zgłoszeniowy wizyta studyjna -JST-27-29.09.2017.docx

formularz zgłoszeniowy wizyta studyjna -OWES_-07-09.06.2017.docx

formularz zgłoszeniowy wizyta studyjna -WTZ-ZAZ.06-08.09.2017.docx

Regulamin i inne informacje na temat konkursów „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ oraz „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej.”

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne, które odbędzie się w dniach 22-23 września 2016 w Kromerowie

Program spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne, które odbędzie się w dniach 22-23 września w Kromerowie

Formularz zgłszeniowy na wizytę studyjną w ramach projektu "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach", która odbędzie się w dniach 14-16 września 2016

Informacja o projekcie „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego: usługa polegająca na przygotowaniu i wygłoszeniu 30 minutowego referatu (usługa trenerska) pn.: „Ekonomia społeczna, jako szansa rozwoju lokalnego” podczas Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną 17 czerwca 2016 r. w Olsztynie

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego usługa wynajmu sal odpowiednio wyposażonych oraz usługa restauracyjna dla 120 osób w związku z organizacją konferencji w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną, które odbędą się w dniu 17 czerwca 2016 r.
Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku

Elbląg: współpraca JST na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - 20 maja 2016
Olsztyn: spotkanie realizowane w ramach Projektu koordynacyjnego ROPS „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” – 18 maja 2016 

Formularz zgłoszeniowy

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
Program spotkania - 31 marca 2016

WOJEWÓDZKI PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WARMIA i MAZURY 2015-2020:

Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku

Informacja o WPRES WiM 
Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

REGIONALNY KOMITET ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ: 

Pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Uchwała Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej 

ZAKUP PROSPOŁECZNY: 

Zarządzenie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Warmińsko-Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” - wersja edytowalna 
Zarządzenie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Warmińsko-Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”

Zasady przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” 
Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”
Certyfikat potwierdzający prawo do przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej
Informacja na temat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”
Księga Tożsamości - zasady indentyfikazji wizualnej 

 Spółdzielnie socjalne: 

Spółdzielnia socjalna G_URAL
Spółdzielnia socjalna ECOSTEAM
Spółdzielnia socjalna KOMERCJA
Spółdzielnia socjalna MIXGRAF
Spółdzielnia socjalna OPOKA

SIECI KOOPERACJI: 

Deklaracja chęci przystąpienia do sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego
Pierwsze spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne WTZ, ZAZ
Spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne WTZ, ZAZ – prezentacja W. Przybysz
Proces tworzenia forum warsztatów terapii zajęciowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego znaczenie dla jakości funkcjonowania WTZ – prezentacja M. Wilkowski
Projekt koordynacja ekonomii społecznej w regionie 2016-2017 - prezentacja
Tradycja smaków - prezentacja

DOBRE PRAKTYKI: 

Przykłady spółdzielni socjalnych świadczących usługi opiekuńcze
Standardy współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi 

BAZA PES: 

Baza WTZ WM
Baza ZAZ WM 
Baza Centrów Integracji Społecznej
Baza Klubów Integracji Społecznej
Baza spółdzielni inwalidów i niewidomych
Baza spółdzielni pracy
Baza Spółdzielni Socjalnych


Partnerzy

  •  
  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK