Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Polityka społeczna

Zakup prospołeczny to symbol, który warto posiadać

Logotyp projektu

Do 28 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków o przyznanie znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. Przedsięwzięcie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym - i innym mającym niewielkie szanse na rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej – jak spółdzielnie socjalne, firmy społeczne, zakłady aktywności zawodowej - to instytucje tworzone przez takie osoby i dla takich osób.

Podmioty te, aby się rozwijać, potrzebują profesjonalnego marketingu i przychylności społecznej. Już teraz można i warto kupować ich produkty i usługi. Dzięki znakowi „Zakup Prospołeczny”, który jest na nich umieszczony, łatwo je rozpoznać.

Komplet dokumentacji, oprócz wniosku i ankiety, obejmuje następujące załączniki:

  1. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub wydruk z internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego umożliwiający weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą formy prawnej certyfikowanego podmiotu;
  2. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub jakikolwiek inny dokument jednoznacznie potwierdzający funkcjonowanie podmiotu co najmniej 6 miesięcy;
  3. oświadczenie/właściwe dokumenty przedstawione przez dany podmiot, który wykazuje w nim/nich faktyczną realizację działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej, umożliwiające weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą społecznych celów działania podmiotu;
  4. oświadczenie o posiadaniu nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów, zawierające informację o przychodach ze sprzedaży dóbr i usług, dotacjach ze środków budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych przez dany podmiot oraz bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy (w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy, wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności), umożliwiające weryfikację przez Komisję Certyfikującą ekonomicznego wymiaru działania podmiotu.

Wnioski o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny” można składać osobiście, kurierem lub pocztą w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17. Więcej informacji pod numerem tel.: 89 512 55 23. lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania: 

Ankieta do wypełnienia dla podmiotu ubiegającego sie o certyfikację

Zarządzenie Marszałka

Załączniki do zasad

Zasady przyznawania Znaku

Logo

Certyfikat dla Województwa

 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •