Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Polityka społeczna

Warmia i Mazury stawiają na dialog społeczny

Konferencja w Olsztynie

Podczas konferencji „Dialog społeczny w województwie warmińsko-mazurskim wczoraj i dziś“ zostały poruszone m.in tematy związane z rolą i znaczeniem dialogu społecznego w kształtowaniu stosunków społecznych i gospodarczych.

Ideą konferencji była promocja dialogu społecznego wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, głównie wśród pracodawców i pracowników, samorządów lokalnych, instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

- O dialogu społecznym wciąż zbyt mało się mówi, stąd też pomysł spotkania – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Będzie ono okazją do przekazania Państwu wiedzy, ale także do podsumowań i refleksji nad stanem dialogu w naszym regionie oraz kraju i jego ogromnym znaczeniu dla zachowania spokoju społecznego.

Podczas spotkania promowano również działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która została utworzona w grudniu 2015 roku. Rada liczy 30 osób. W jej skład wchodzą przedstawiciele strony społecznej, czyli pracowników i pracodawców oraz przedstawiciele strony rządowej i samorządowej. Jej przewodniczącym jest Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

- Jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazujemy stanowiska do Rady Dialogu Społecznego, jeżeli dotyczą one zagadnień o szerszym zasięgu niż nasze województwo. – tłumaczył marszałek - W jednym przypadku RDS skierowała sprawę do Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, który zajął się nią podczas posiedzenia i wyraził swoje stanowisko – dotyczyło to kwestii Małego Ruchu Granicznego.

Dotychczas Wojewódzka Rada odbyła 8 posiedzeń plenarnych, natomiast Prezydium spotykało się 16 razy. Prace nad sprawami wpływającymi do Rady odbywały się również w tematycznych zespołach roboczych.

Odbyła się ponadto dyskusja panelowa „Dialog społeczny w regionie - oczekiwania i wyzwania“ oraz wyróżniono osoby mające szczególny wkład w ponad 15-letni rozwój dialogu społecznego w regionie. Wyróżnienia otrzymali: Jerzy Dostatni, Józef Dziki, Genowefa Kmieć-Baranowska, Krystyna Piskorz-Ogórek, Ewa Korycka, Grzegorz Paciulan, Zdzisław Fadrowski, Jarosław Szunejko, Irena Żychowicz, Stanisław Kowalczyk, Elżbieta Butkiewicz, Piotr Szejn, Zygmunt Szlachcikowski, Jan Fiodorowicz, Wiesław Łubiński, Sławomir Mątwicki, Mirosław Hiszpański, Rafał Laskowski, Antoni Górski, Marian Mazurek, Andrzej Kwaczek, Władysław Mańkut oraz Andrzej Kuśmierczyk.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •