Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Polityka społeczna

Przeciwdziałanie narkomanii – konsultacje społeczne

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął decyzję o skierowaniu projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022” do otwartych konsultacji społecznych.

Realizując ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczął prace nad opracowaniem wojewódzkiego programu dotyczącego tego obszaru.

Prace prowadzi Zespół ds. opracowania "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022" powołany uchwałą Nr 9/72/17/V zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 6 lutego 2017 r. W jego skład weszli przedstawiciele instytucji i organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem narkomanii w województwie. Podczas czterech posiedzeń warsztatowych, które odbyły się od 17 marca 2017 do 5 czerwca 2017 roku, zespół wypracował podstawowe założenia Programu. W oparciu o ten materiał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie przygotował projekt Programu.

8 sierpnia 2017 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego skierował projekt do otwartych konsultacji społecznych. Przeprowadzone będą w okresie 35 dni od daty ogłoszenia w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych (POBIERZ), dotyczących treści projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:
1) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
3) bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17, pokój 10A oraz w Biurze Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, przy ul. Zacisze 18, pokój 23 i 24, w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty ogłoszenia, jak również niepodpisane lub w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą uwzględniane.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (tel. 055 232 74 37 wew. 515 lub 89 52 19 516).

Zobacz: 
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •