Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

O perspektywach rozwoju lotniska w Szymanach

24-05-2016

Konferencja w Olsztynie

W spotkaniu związanym z omówieniem perspektyw rozwoju portu lotniczego Olsztyn-Mazury uczestniczyli samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele branży turystycznej. Lotnisko w Szymanach zostało otworzone pod koniec stycznia 2016 roku i od tego...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Pochwal się swoim ogrodem

23-05-2016

Obszary wiejskie

W konkursie „Ogród przyjazny rodzinie i turystom” mogą wziąć udział właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach (do pięciu pokoi).  Celem wydarzenia jest promowanie pomysłów oraz nowatorskich...

Więcej

Społeczeństwo

Doroczne spotkanie organizacji pozarządowych

24-05-2016

Logotyp

Konferencja skierowana do organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur odbędzie się 6 czerwca 2016 roku. Podczas spotkania poznamy również zwycięzców konkursu „Godni Naśladowania”. Seminarium będzie odbywało się równolegle w trzech...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Świętujemy 290 lat Mikołajek

24-05-2016

Fragment plaktu zapowiadającego Stare Kino Plenerowe - kadr z filmu

Obchody urodzin tego urokliwego mazurskiego miasteczka zaczną się już w piątek (27 maja) od projekcji w Starym Kinie Plenerowym. Zaś w sobotę (28 maja) odbędzie się Majówkowy Rajd Rowerowy „Poznaj gminę...

Więcej

Kultura

Mistrz włoskiego modernizmu na olsztyńskim zamku

24-05-2016

Rzeźba Maska (Płaczący) - praca Adolfa Wildta po konserwacji.

Na dziedzińcu olsztyńskiego zamku, przy murze kurtynowym, stanęły dwie rzeźby autorstwa Adolfa Wildta. Pochodzą one z licznej niegdyś, a zniszczonej po 1945 r., kolekcji rodziny von Rose z Dylewa.

Więcej

Edukacja i Sport

Konkurs na nowe programy kształcenia

24-05-2016

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Procedury wydawania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie opinii potwierdzającej zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.  Procedura dotyczy konkursu na Nowe Programy...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020