Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Spotkania z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich

25-05-2015

Spotkania z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich

Specjaliści ds. funduszy europejskich Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich od 1 do 30 czerwca 2015 roku odwiedzą kolejne miejscowości na Warmii i Mazurach. Wszyscy chętni mogą skorzystać z bezpłatnych porad w...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Dziennikarze z Ukrainy z wizytą na Warmii i Mazurach

25-05-2015

Dziennikarze z Ukrainy z wizytą na Warmii i Mazurach

Po raz szósty na Warmii i Mazurach odbywa się Festiwal Radiowo-Telewizyjny „Kalinowe Mosty”, który skierowany jest do przedstawicieli mediów z Ukrainy. Jednym z akcentów tegorocznych obchodów jest uczestnictwo delegacji w „Dniach...

Więcej

Społeczeństwo

Raport z konsultacji rozwoju ekonomii społecznej

25-05-2015

Raport z konsultacji rozwoju ekonomii społecznej

Zgłoszone uwagi i opinie z otwartych konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020” zostaną wykorzystane przy ostatecznej wersji Programu. Konsultacje oparte były o zasadę jawności, której...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

25-05-2015

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

Już po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło ogólnopolski konkurs pod takim tytułem. Nagrodzone w nim zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące m.in. turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej...

Więcej

Kultura

Wystawa prac ukraińskiej artystki

25-05-2015

Wystawa prac ukraińskiej artystki

We wtorek (26 maja) o godz. 17 rozpocznie się wernisaż prezentacji Oleny Pryduvalovej. Kijowska artystka zaprezentuje prace  przedstawiające z wyjątkową swobodą afirmację życia. Wystawa odbywa się w olsztyńskim Centrum Edukacji i Inicjatyw...

Więcej

Edukacja i Sport

Znamy skład reprezentacji Polski

25-05-2015

Znamy skład reprezentacji Polski

Przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdzili skład reprezentacji Polski na I Igrzyska Europejskie, które odbędą się 12-28 czerwca w Baku. W kadrze znaleźli się również sportowcy z Warmii i Mazur. Igrzyska...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020