Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Obradował Komitet Monitorujący Południowy Bałtyk

09-10-2015

Obradował Komitet Monitorujący Południowy Bałtyk

Spotkanie Komitetu Monitorującego Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele państw obszaru Programu (Polski, Danii, Litwy, Niemiec oraz Szwecji)...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Konkurs na strategie rozwoju lokalnego

09-10-2015

Konkurs na strategie rozwoju lokalnego

Zarząd Województwa zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Nabór rozpocznie się 9 listopada i zakończy 31 grudnia 2015 r.

Więcej

Społeczeństwo

O rozwiązywaniu problemów alkoholowych

09-10-2015

O rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Konferencja szkoleniowa „Rola władz samorządowych w kształtowaniu polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” odbędzie się 12 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (sala sesyjna). W spotkaniu weźmie...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Światowa turystyka na Warmii i Mazurach

09-10-2015

Światowa turystyka na Warmii i Mazurach

Okazją do spotkania branży turystycznej są targi TOURISM AND EVENTS EXPO, które wczoraj (8 października 2015 roku) rozpoczęły się w Ostródzie. Targi to przede wszystkim formuła B2B, gdzie wystawcy mogą zaprezentować...

Więcej

Kultura

Spektakl noblistki rusza w trasę

09-10-2015

Spektakl noblistki rusza w trasę

Swietłana Aleksijewicz, autorka m.in reportażu "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Zespół olsztyńskiego Teatru Jaracza zapraeznetuje spektakl oparty na tym utworze...

Więcej

Edukacja i Sport

Rugbiści z Warmii i Mazur ponownie w kadrze Polski

08-10-2015

Rugbiści z Warmii i Mazur ponownie w kadrze Polski

Marek Płonka, selekcjoner narodowej reprezentacji podał listę zawodników na kolejny mecz w Pucharze Narodów Europy. W pojedynku z Ukrainą mogą wystąpić dwaj zawodnicy pochodzący z Warmii i Mazur. W rozgrywkach Pucharu...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020