Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Polska Wschodnia z kontraktami wartymi ponad 407 mln zł

03-07-2015

Polska Wschodnia z kontraktami wartymi ponad 407 mln zł

970 kontraktów o łącznej wartość 407,2 mln zł, podpisanych przez firmy z pięciu województw, a do tego 185 wydarzeń promujących makroregion Polska Wschodnia na całym świecie - to bilans prowadzonego...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto

03-07-2015

Konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2015 roku. W konkursie na „Najlepiej Oświetleniową Gminę i Miasto 2015 roku” oraz na „Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2015 roku” mogą wziąć udział zarządu miast i...

Więcej

Społeczeństwo

Opracowanie Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej

03-07-2015

Opracowanie Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej

W związku z zapisami projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014–2015, Departament Zdrowia podjął działania przygotowawcze do uruchomienia planowanych środków finansowych z EFS. Środki będą przeznaczone na wsparcie...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Górowo Iławeckie gospodarzem spotkania miast Cittaslow

03-07-2015

Górowo Iławeckie gospodarzem spotkania miast Cittaslow

W sobotę 4 lipca w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim odbędzie się zebranie członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17. Obecnie polska...

Więcej

Kultura

Budowanie regionalnej tożsamości

03-07-2015

Budowanie regionalnej tożsamości

Doskonałą okazją do promowania tradycji Warmii będzie VIII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy. Impreza w Bałdach odbędzie się 4 lipca 2015 roku. Podczas spotkania zaplanowano m.in. odsłonięcie głazów pamiątkowych na...

Więcej

Edukacja i Sport

Znamy pierwszego lidera Rajdu Polski

03-07-2015

Znamy pierwszego lidera Rajdu Polski

Rywalizacja na trasie LOTOS 72. Rajdu Polski rozpoczęła się od przejazdu widowiskowego superoesu „Mikołajki”, do którego załogi tradycyjnie startowały w parach. Rajdowe zmagania wspiera samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.   Na tej liczącej...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020