Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Nowy bank do obsługi województwa

28-08-2015

Nowy bank do obsługi województwa

W poniedziałek 31 sierpnia 2015 roku (godz. 14) marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowę na obsługę bankową Województwa Warmińsko-Mazurskiego z bankiem Citi Handlowy. Porozumienie będzie obowiązywało przez pięć lat i...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Dotacje na eko-projekty

28-08-2015

Dotacje na eko-projekty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął nowy program priorytetowy, skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Będzie można uzyskać dotację, pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia. „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych...

Więcej

Społeczeństwo

Sprawdź swoich sił w ortografii

28-08-2015

Sprawdź swoich sił w ortografii

Wszyscy chętni, którzy znają zasady poprawnej pisowni, interpunkcji oraz ortografii, mogą wziąć udział w konkursie na najlepszego ortografa w województwie warmińsko-mazurskim. Wydarzenie organizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu potrwa...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Skarby z mazurskich jezior

28-08-2015

Skarby z mazurskich jezior

Festyn kulinarno-turystyczny „Frutti di Lago, czyli Kulinarne Skarby Jezior” odbędzie się 30 sierpnia 2015 roku w Ełku. Niedzielne spotkanie rozpocznie się (godz. 11) od rajdu rowerowego przez obszary cenne przyrodniczo...

Więcej

Kultura

Opowiedz pięknie o swoim regionie

27-08-2015

Opowiedz pięknie o swoim regionie

Umiesz ciekawie mówić o swoim regionie i nie stresują cię publiczne wystąpienia? Weź udział w konkursie krasomówczym.

Więcej

Edukacja i Sport

Zwycięstwa polskich siatkarzy w Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2015

28-08-2015

Zwycięstwa polskich siatkarzy w Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2015

Czwartek w Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2015 był bardzo udany dla polskich drużyn męskich, które wygrały pięć z sześciu pojedynków. W turnieju kobiet rozgrywki zakończyły młode polskiej duety, natomiast...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020