Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Zakończone nabory w Interreg Południowy Bałtyk

01-07-2016

Logo Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk

Zakończyły się dwa trwające równolegle nabory projektów regularnych oraz projektów seed money w programie współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. W obu naborach wnioskodawcy złożyli łącznie 44 wnioski aplikacyjne na kwotę...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Czy wiesz jak zachować się w rezerwacie?

01-07-2016

Tereny podmokłe szą często siedliskiem ptaków

Nadchodzi czas wakacyjnych wyjazdów, a co za tym idzie świetna okazja na odpoczynek na łonie natury oraz poznanie skarbów przyrody. Ale czy wiemy jak zachowywać się na najcenniejszych przyrodniczo terenach? Regionalna...

Więcej

Społeczeństwo

Strona dla organizacji współpracujących z urzędem

01-07-2016

Klawiatura komputerowa - ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Stowarzyszenia ESWIP, które realizuje projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych”, zaprasza do odwiedzania w sieci strony www.rowop.pl. Organizacje, które otrzymują dofinansowanie projektów z departamentów urzędu marszałkowskiego, mogą na niej zamieszczać informacje...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Bitwa pod Prostkami

01-07-2016

Piknik w Prostkach

Bitwa pod Prostkami to jedna z największych inscenizacji historycznych na Mazurach! Huk armat bitewnych usłyszymy 3 lipca 2016 roku.  Bitwa pod Prostkami rozegrała się 8 października 1656 roku między sprzymierzonymi wojskami...

Więcej

Kultura

Trzy dni z poezją

01-07-2016

Logotyp imprezy

Wczoraj (30 czerwca 2016 roku) rozpoczęły się Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, które potrwają do 2 lipca 2016 roku. Spotkania Zamkowe są imprezą ogólnopolską, której celem jest prezentacja różnorodnych form...

Więcej

Edukacja i Sport

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych w Ełku

01-07-2016

Fagment plakatu promującego zawody skuterów wodnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego zapraszają na Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych. Zawody odbędą się 2 i 3 lipca na jeziorze ełckim.

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020