Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Szukamy „Najlepszych z Najlepszych” na Warmii i Mazurach

05-12-2016

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z lotu ptaka

31 grudnia mija termin zgłaszania kandydatur do nagrody marszałka województwa Laur „Najlepszym z Najlepszych”. Czekamy na sygnały o ogólnopolskich czy międzynarodowych sukcesach naszych mieszkańców, aby docenić ich również na własnym podwórku...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Przyrodniczy konkurs rozstrzygnięty

06-12-2016

IX Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

Piotr Fil z Gimnazjum nr 2 w Giżycku zwyciężył w IX Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Organizatorem konkursu było Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Więcej

Społeczeństwo

Informacja o ofercie pozakonkursowej

05-12-2016

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Informujemy, że dnia 5 grudnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i uznał celowość realizacji zadania pn. „W kręgu polskiej tradycji” – wigilijne spotkanie z działaczami...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Muzeum fromborskie wśród najlepszych

06-12-2016

Frombork z lotu ptaka

Czasopismo o tematyce samorządowej „Wspólnota”, Wydawnictwa Municipum, opublikowało ranking muzeów w Polsce. W zestawieniu znalazły się placówki muzealne prowadzone przez województwa i masta wojewódzkie, których oferta przyciągnęła najwięcej odwiedzających (opracowane na...

Więcej

Kultura

Spotkanie z muzyką filmową

06-12-2016

Afisze

Od środy do soboty (8-9 grudnia) w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej będzie można posłuchać największych kinowych przebojów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Więcej

Edukacja i Sport

Młode piłkarki z mistrzostwem Polski

06-12-2016

Ilustracja do tekstu

W Gliwicach zakończyły się mistrzostwa Polski w futsalu kobiet do lat 16. Ze zwycięstwa cieszyły się młode zawodniczki olsztyńskiego Stomilu. W spotkaniu finałowym Stomil wygrał 2:0 z Broniowianką Kraków. Dwie bramki...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020