Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Konferencja, odznaczenie i wizyta radnych

30-09-2016

Spotkanie w Brukseli

O miejscach Polityki Regionalnej UE w przygotowaniach na przyszłe wyzwania rozmawiano w ostatnich dniach w Brukseli. 332 przedstawicieli regionalnych ze wszystkich państw członkowskich Unii, w tym ok. 25 przewodniczących regionalnych i...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Na Konwencie Marszałków o PROW

30-09-2016

Fot. http://konwent.zachodniopomorskie.pl/

W województwie zachodniopomorskim trwa Konwent Marszałków Województw RP. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowała członek zarządu – Sylwia Jaskulska. Podczas wydarzenia, które rozpoczęło się 28 września i zakończy dzisiaj (30 września) dyskutowano m.in...

Więcej

Społeczeństwo

O monitoringu strategii polityki spolecznej

30-09-2016

Posiedzenie Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku

29 września w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku. W jego skład wchodzą reprezentanci m.in. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, samorządów gmin i...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Wojewódzkie święto branży turystycznej

30-09-2016

Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki 2016

O tym, jak ważna dla gospodarki regionu Warmii i Mazur jest turystyka i jak wiele mamy do zaoferowania przyjezdnym, rozmawiano podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Spotkanie odbyło się w piątek...

Więcej

Kultura

Magia Polskiej Piosenki z krakowskim duetem

30-09-2016

Fragment plakatu promującego koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcika

W pierwszym koncercie z cyklu POP Filharmonia – Magia Polskiej Piosenki - wystąpią Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki, z towarzyszeniem zespołu muzycznego w składzie: Konrad Mastyło (fortepian), Michał Chytrzyński (skrzypce)...

Więcej

Edukacja i Sport

Akademicy rozpoczynają sezon

30-09-2016

Ilustracja do tekstu

Dzisiaj (30 września 2016) rozpoczyna się kolejny sezon w siatkarskiej PlusLidze, w której na co dzień występują zawodnicy Indykpolu AZS Olsztyn. W sezonie 2016/2017 zmienia się nieco formuła rozgrywek. Liga została...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020