Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców

28-10-2016

Fot. stockvault.net

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” odbędzie się 9 listopada 2016 roku w Olsztynie. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana kompleksowa oferta wsparcia dla przedsiębiorców...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

W służbie lasów i ochrony przyrody na Warmii i Mazurach

28-10-2016

Ilustracja do tekstu

Olsztyński Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej obchodził 60-lecie swojej działalności. W uroczystych obchodach samorząd województwa reprezentowała członek zarządu - Sylwia Jaskulska Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej pracuje dla...

Więcej

Społeczeństwo

Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur

28-10-2016

Fragment plakatu zapowiadającego Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur

Mottem przewodnim VI edycji forum jest słowo “aktywność” we wszystkich możliwych formach. Spotkanie będzie przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji w obszarze aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji a także instytucji...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Z przewodnikiem po iławskich ulicach

28-10-2016

Fragment plakatu promującego cykl wycieczek po Iławie

Najbliższe spotkanie z z cyklu „Historia jednej ulicy” będzie poświęcone ul. Ostródzkiej w Iławie. Wycieczka przewodnikiem odbędzie się w sobotę 29 października.

Więcej

Kultura

Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017

28-10-2016

Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017

W Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie odbyło się doroczne spotkanie ludzi kultury - Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017. Najlepsi twórcy i animatorzy otrzymali medale i odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa...

Więcej

Edukacja i Sport

PKOl poszukuje „trenerki roku”

28-10-2016

Fot. stockvault.net

Głównym celem konkursu jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich pracujących z kobietami. Konkurs odbywa się w kategoriach: nagroda dla trenerki - za osiągnięcia w danym roku; nagroda...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020