Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Dyskusje o tożsamości i historii regionów

31-07-2015

Dyskusje o tożsamości i historii regionów

Od 2 do 9 września 2015 roku młodzież z całej Europy spotka się podczas Second Baltic Sea Youth Dialogue. Wydarzenie odbędzie się w Olsztynie. Celem Baltic Sea Youth Dialogue jest spotkanie młodych...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Z sąsiedzką wizytą w Puszczy Rominckiej

31-07-2015

Z sąsiedzką wizytą w Puszczy Rominckiej

Przedstawiciele Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz starostwa powiatowego w Gołdapi oraz gminy Dubeninki odwiedzili Wisztyniecki Park Przyrodniczy, którego terytorium obejmuje rosyjską część Puszczy Rominckiej. Gospodarze z obwodu kaliningradzkiego zaprezentowali przedstawicielom Polski...

Więcej

Społeczeństwo

Dzienne domy seniora ze wsparciem

29-07-2015

Dzienne domy seniora ze wsparciem

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji na dofinansowanie dziennych domów Senior-Wigor. Wsparcie otrzyma 119 samorządów, w tym z Warmii i Mazur. Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Święto mazurskiego kartoflaka

31-07-2015

Święto mazurskiego kartoflaka

Ósma edycja imprezy odbędzie się 1 sierpnia 2015 roku w Szczytnie.  Ideą wydarzenia jest przybliżenie i kultywowanie unikalnej tradycji kulinarnej, współczesnej sztuki folklorystycznej oraz zanikającego rzemiosła Mazur.Mazurski kartoflak jest ściśle związany...

Więcej

Kultura

Wielkie imieniny w Lidzbarku Warmińskim

31-07-2015

Wielkie imieniny w Lidzbarku Warmińskim

Imieniny Księcia Biskupa Ignacego Krasickiego odbędą się 1 sierpnia 2015 roku w siedzibie Muzeum Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim. Świętowanie imienin Ignacego Krasickiego nieprzypadkowo odbywa się w Lidzbarku Warmińskim. Przed laty monumentalny...

Więcej

Edukacja i Sport

Stomil rusza do boju

31-07-2015

Stomil rusza do boju

Piłkarze z Olsztyna w najbliższy weekend rozpoczynają zmagania w pierwszoligowych rozgrywkach. Ich pierwszym rywalem będzie spadkowicz z Ekstraklasy – GKS Bełchatów. Miniony sezon podopieczni Mirosława Jabłońskiego zakończyli na siódmym miejscu...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020