Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Doradztwo technologiczne w firmie

12-02-2016

Doradztwo technologiczne w firmie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie ogłasza nabór wniosków na przeprowadzenie doradztwa technologicznego w firmie. Jest to usługa doradcza wykonywana przez specjalistów w wybranej dziedzinie, którzy, dzięki wiedzy i...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Konkurs plastyczny dla dzieci

11-02-2016

Konkurs plastyczny dla dzieci

„Celem konkursu "Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!” jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.  Inicjatywa...

Więcej

Społeczeństwo

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

12-02-2016

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne zajęcia z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (ICF) potrwa od 19 do 21 lutego 2016 roku w Wilkasach koło Giżycka. W warsztatach mogą wziąć udział pracownicy, wolontariusze oraz...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Promocja Warmii i Mazur na targach w Brukseli

12-02-2016

Promocja Warmii i Mazur na targach w Brukseli

Podczas 58 Międzynarodowych Targów Turystycznych „Salon des Vacances”, region Warmii i Mazur promował swoje atrakcje turystyczne na polskim stoisku narodowym. Impreza odbyła się w Belgii w dniach 4-8 lutego 2016 roku.

Więcej

Kultura

Wernisaż wystawy Ashley’a Collina

12-02-2016

Wernisaż wystawy Ashley’a Collina

Uroczyste otwarcie prezentacji pt. „Open Ended” odbędzie się 19 lutego o godz. 16.30. Prace będzie można obejrzeć w olsztyńskiej Galeria Stary Ratusz WBP (ul. Stare Miasto 33).

Więcej

Edukacja i Sport

Czekamy na dobre wieści ze Spały

12-02-2016

Czekamy na dobre wieści ze Spały

W Spale rozpoczęły się halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych w lekkiej atletyce. Wśród medalistów mogą się znaleźć reprezentanci Warmii i Mazur. Tegoroczne mistrzostwa rozpoczęły się od rywalizacji kobiet w...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020