Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Droga na lotnisko - pierwsza inwestycja z nowego RPO

26-11-2015

Droga na lotnisko - pierwsza inwestycja z nowego RPO

Pierwsza umowa na inwestycję realizowaną z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 zostanie zawarta w piątek 27 listopada. Dokument podpiszą marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wójt gminy Szczytno...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Startują targi Energy Expo Arena w Ostródzie

26-11-2015

Startują targi Energy Expo Arena w Ostródzie

Wydarzenie, którego celem jest promocja zielonych źródeł energii, odbywa się w dniach 26-27 listopada. Podczas imprezy będzie można skorzystać z porad pracowników Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Więcej

Społeczeństwo

Szukamy „Najlepszych z Najlepszych” na Warmii i Mazurach

26-11-2015

Szukamy „Najlepszych z Najlepszych” na Warmii i Mazurach

31 grudnia mija termin zgłaszania kandydatur do nagrody marszałka województwa Laur „Najlepszym z Najlepszych”. Czekamy na sygnały o ogólnopolskich czy międzynarodowych sukcesach naszych mieszkańców, aby docenić ich również na własnym...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Najlepsze smaki z Warmii i Mazur w Ełku

26-11-2015

Najlepsze smaki z Warmii i Mazur w Ełku

Jaka potrawa przyniesie zwycięstwo? Królik w darach lasu, gniotki małkińskie, a może pączki Alicji… W sobotę (28 listopada) kolejne eliminacje w ramach X edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na...

Więcej

Kultura

70 lat Muzeum Warmii i Mazur

26-11-2015

70 lat Muzeum Warmii i Mazur

Z tej okazji w Salach Kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie odbyły sesja naukowa oraz wernisaż wystawy jubileuszowej. Podczas spotkania wykładowcy podjęli zagadnienia związane z rolą muzeów czy badaniami naukowymi...

Więcej

Edukacja i Sport

Jubileusz piłki ręcznej w Giżycku

26-11-2015

Jubileusz piłki ręcznej w Giżycku

Z okazji 25-lecia szczypiorniaka w Giżycku odbędzie się „XII Andrzejkowy turniej piłki ręcznej kobiet”, który potrwa od 27 do 29 listopada 2015 roku. Sekcja piłki ręcznej powstała w 1990 roku przy...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020