Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Wsparcie na ekspansję zagraniczną

02-05-2016

Ilustracja do tekstu

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez PARP dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Pula konkursu to 5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Społeczeństwo

Strażacy mają swoje święto

02-05-2016

Ilustracja do tekstu

Wojewódzkie uroczystości związane z obchodami „Dnia Strażaka” i 135-lecia Olsztyńskiej Straży Pożarnej odbędą się 8 maja 2016 roku w stolicy regionu. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 złożeniem kwiatów pod...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Konkurs turystyczny z aplikacją w telefonie

02-05-2016

Krutynia z lotu ptaka

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować w bezpłatnej aplikacji my-guide autorską wycieczkę po atrakcjach turystycznych regionu Warmii i Mazur. Na zgłoszenia czekamy do końca lipca.

Więcej

Kultura

Trwa nabór do „Śpiewajmy Poezję”

02-05-2016

Logotyp projektu

Zgłoszenia do 43. edycji Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” potrwają do 31 maja 2016 roku. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które w chwili zgłoszenia udziału nie ukończyły 30. roku...

Więcej

Edukacja i Sport

Noc z naukowcami na UWM

02-05-2016

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działania związane z „Europejską Nocą Naukowców” otrzymał dofinansowanie programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Spotkania pod hasłem FUSION2NIGHT zaplanowane są na 30 września 2016 roku. Europejska...

Więcej

Fot. www.stockvault.netUchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. przyjęty został program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

W grudniu 2013 roku dobiegło końca wdrażanie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”  przyjętego Uchwałą Nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku.

 

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym również społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła potrzeba opracowania nowego programu, będącego w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Województwa na rzecz osób starszych.

W celu opracowania Programu na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 19/256/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. powołano interdyscyplinarny Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 oraz przyjęto harmonogram prac nad Programem.

 

Projekt dokumentu powstał w oparciu o materiał wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu oraz na podstawie diagnoz i badań wykonanych przez zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Konsultacje społeczne Programu trwały od 22 października do 29 listopada 2013 r. Realizowane były w formie informacji prasowych, ogłoszeń w BIP, na stronach internetowych Urzędu, otwartego spotkania konsultacyjnego, korespondencji e-mail pomiędzy samorządem województwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi. Sprawozdanie z konsultacji jest dostępne w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Powstały Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Jego rolą jest przedstawienie kierunków działań skierowanych do seniorów, koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową
i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań.

 

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku.

 

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020