Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Na wsparcie sportu

29-05-2015

Na wsparcie sportu

Zarząd województwa przyjął listę projektów z zakresu kultury fizycznej, które dofinansuje z budżetu. Z pięciu ofert organizacji pozarządowych wybrano najlepsze trzy. Między nie rozdysponowano 195 tys. zł.

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

W czym samorząd województwa zastąpi rolniczą agencję

29-05-2015

W czym samorząd województwa zastąpi rolniczą agencję

W centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy delegowania Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadań płatniczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zaproszenie...

Więcej

Społeczeństwo

Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną

29-05-2015

Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną

To już trzecia edycja tej imprezy w regionie. W Olsztynie odbyła się konferencja „Ekonomia społeczna- nowa perspektywa, nowe wyzwania” oraz Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Wsparcie dla turystyki seniorów i osób młodych

29-05-2015

Wsparcie dla turystyki seniorów i osób młodych

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie turystyki seniorów i osób młodych, ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej. Ideą konkursu związanego z turystyką seniorów i osób młodych jest wzmocnienie...

Więcej

Kultura

Przesłuchanie kandydatów do „Śpiewajmy Poezję”

29-05-2015

Przesłuchanie kandydatów do „Śpiewajmy Poezję”

Kto wystąpi podczas 42 Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”? W sobotę (30 maja) kandydaci wezmą udział w kwalifikacjach do konkursu.

Więcej

Edukacja i Sport

Motocrossowcy wracają do Olsztyna

29-05-2015

Motocrossowcy wracają do Olsztyna

Od 30 do 31 maja 2015 roku na torze motocrossowym przy ul. Lubelskiej odbędzie się II mistrzostw Polski w tej dyscyplinie sportu. Imprezę wspiera samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W zawodach wystąpią...

Więcej
urzad marszalkowskiKonferencja, dotycząca Mazurów, którzy przed laty trafili na Syberię, odbędzie się 4 września w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie (ul. Emilii Plater 1). Początek spotkania o godz. 9.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości znajduje się wielu uznanych historyków i badaczy przeszłości Mazur, honorowy patronat nad konferencją objął marszałek Jacek Protas. Rozmowom towarzyszyła będzie wystawa ,,Wypędzeni, przypędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949”, przygotowana przez olsztyńską delegaturę IPN.
 
PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „MAZURZY NA SYBERII”

• Wystąpienie Anny Wasilewskiej z zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

• Wystąpienie przedstawiciela Senatu  RP  
 
• dr hab. Jan Gancewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  „Początki osadnictwa mazurskiego w Prusach - rola ludności mazurskiej w budowaniu struktur gospodarczych”

• dr Sergiusz Leończyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach „Mazurskie wioski na Syberii. Geneza ich powstania i rozwoju na przełomie XIX-XX w.”

• Dominik Krysiak, IPN Delegatura Olsztyn, doktorant UWM „Kształtowanie stosunków narodowościowych na Warmii  i Mazurach w latach 1945 – 1950 - wprowadzenie do wystawy”

• Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych  i Etnicznych „Sybiraczka”

PRZERWA KAWOWA

• Artiom Czernyszew (Artem Chernyshev), doktorant Uniwersytetu w Kielcach "Polska inteligencja w Krasnojarsku na początku XX w.”

• Pawel Stolarow, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Polacy na Syberii podczas II wojny światowej”

• pokaz filmu "Polacy na Syberii”, reż. Grażyna Orłowska-Sondej (TV Wrocław) - film nakręcono podczas wyjazdu do Znamienki w sierpniu 2009 roku

• red. Zofia Wojciechowska „Wielokulturowość przestrzeni - Program Pomost”

• podsumowanie - dyskusja z zaproszonymi gośćmi