Artykuły z kategorii

Rozwój regionu, zagranica

Ośrodki innowacji z finansowym wsparciem

08-10-2015

Ośrodki innowacji z finansowym wsparciem

Od 30 października do 27 listopada 2015 roku przyjmowane są zgłoszenia do konkursu w poddziałaniu 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Celem inicjatywy jest wyłonienie ośrodków innowacji z Polski Wschodniej, które...

Więcej

Obszary wiejskie i środowisko

Badanie słuchu w wiejskich szkołach

08-10-2015

Badanie słuchu w wiejskich szkołach

Ponad 6 tysięcy dzieci z 223 szkół z gmin wiejskich na Warmii i Mazurach weźmie udział w ogólnopolskim programie badań przesiewowych słuchu. Program jest kontynuacją analogicznych badań dzieci w wieku wczesnoszkolnym...

Więcej

Społeczeństwo

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

08-10-2015

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

Miód i produkty pszczelarskie w Ełku

08-10-2015

Miód i produkty pszczelarskie w Ełku

Regionalne Święto Miodu odbędzie się 10 października 2015 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Jest to jedno z ostatnich tegorocznych wydarzeń promujących żywność naturalną w województwie warmińsko-mazurskim. Pszczelarze z całego...

Więcej

Kultura

Koncert poświęcony pamięci Marka Grechuty

08-10-2015

Koncert poświęcony pamięci Marka Grechuty

„Dziesięć ważnych słów” to tytuł widowiska muzycznego upamiętniającego zmarłego dziesięć lat temu artystę. Spotkanie odbędzie się w sobotę (10 października) w olsztyńskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

Więcej

Edukacja i Sport

Rugbiści z Warmii i Mazur ponownie w kadrze Polski

08-10-2015

Rugbiści z Warmii i Mazur ponownie w kadrze Polski

Marek Płonka, selekcjoner narodowej reprezentacji podał listę zawodników na kolejny mecz w Pucharze Narodów Europy. W pojedynku z Ukrainą mogą wystąpić dwaj zawodnicy pochodzący z Warmii i Mazur. W rozgrywkach Pucharu...

Więcej
urzad marszalkowskiKonferencja, dotycząca Mazurów, którzy przed laty trafili na Syberię, odbędzie się 4 września w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie (ul. Emilii Plater 1). Początek spotkania o godz. 9.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości znajduje się wielu uznanych historyków i badaczy przeszłości Mazur, honorowy patronat nad konferencją objął marszałek Jacek Protas. Rozmowom towarzyszyła będzie wystawa ,,Wypędzeni, przypędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949”, przygotowana przez olsztyńską delegaturę IPN.
 
PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „MAZURZY NA SYBERII”

• Wystąpienie Anny Wasilewskiej z zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

• Wystąpienie przedstawiciela Senatu  RP  
 
• dr hab. Jan Gancewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  „Początki osadnictwa mazurskiego w Prusach - rola ludności mazurskiej w budowaniu struktur gospodarczych”

• dr Sergiusz Leończyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach „Mazurskie wioski na Syberii. Geneza ich powstania i rozwoju na przełomie XIX-XX w.”

• Dominik Krysiak, IPN Delegatura Olsztyn, doktorant UWM „Kształtowanie stosunków narodowościowych na Warmii  i Mazurach w latach 1945 – 1950 - wprowadzenie do wystawy”

• Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych  i Etnicznych „Sybiraczka”

PRZERWA KAWOWA

• Artiom Czernyszew (Artem Chernyshev), doktorant Uniwersytetu w Kielcach "Polska inteligencja w Krasnojarsku na początku XX w.”

• Pawel Stolarow, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Polacy na Syberii podczas II wojny światowej”

• pokaz filmu "Polacy na Syberii”, reż. Grażyna Orłowska-Sondej (TV Wrocław) - film nakręcono podczas wyjazdu do Znamienki w sierpniu 2009 roku

• red. Zofia Wojciechowska „Wielokulturowość przestrzeni - Program Pomost”

• podsumowanie - dyskusja z zaproszonymi gośćmi