Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Obszary wiejskie

Doceniana przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Ilustracja do tekstu

Zgłoszenia do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" przyjmowane są do 25 stycznia 2018 roku.

Ideą konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości, tworzącej nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców; promocja przedsięwzięć innowacyjnych na obszarach wiejskich; aktywizacja gospodarcza mieszkańców obszarów wiejskich; upowszechnianie informacji o nagrodzonych przedsięwzięciach gospodarczych na obszarach wiejskich; promocja przedsięwzięć zrealizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub związanych z ochroną środowiska; upowszechnianie informacji o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych; promocja przedsięwzięć realizowanych z udziałem wsparcia inicjatywy LEADER; promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz PROW 2014-2020; promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich oraz wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu.

W tegorocznej edycji zostaną przyznane nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Wydarzenie ma charakter niekomercyjny a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

WIĘCEJ INFORMACJI

 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •