Kontakt

Formularze i wnioski

Formularze i wnioski

 

OGŁOSZENIA O UDZIELENIE DOTACJI I OFERTY

Link do informacji na BIP

OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE W 2018 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Oferty mogą składać podmioty będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadają taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dotacja może być przyznana na realizację zadań wymienionych w §1 ust. 2 uchwały nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie wynosi 400 000 zł. Oferty należy składać od 5 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (pok. 226), tel. 89 52 16 953.

Do pobrania: 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •