Artykuły z kategorii

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury - logo

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie organizuje wizytę studyjną dla dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego: „Edukacja zawodowa a rynek pracy – Pracodawca partnerem kształcenia zawodowego.”

Celem wizyty jest zapoznania uczestników ze specyfiką codziennej pracy lotniska oraz umiejętnościami wymaganymi od pracowników na wybranych stanowiskach pracy.

Wizyta studyjna odbędzie się 30 maja w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach. Organizatorzy zapeniają dojazd autokarem z Olsztyna do Portu Lotniczego i z powrotem.

Zgłoszenia należy pobrać ze strony www.wmodn.olsztyn.pl, szkolenie nr V-2 - Edukacja zawodowa a rynek pracy.

Wypełnione zgłoszenie należy przesyłać do 27 marca (poniedziałek) do godz. 15. Liczba miejsc ograniczona. Koszt wizyty wynosi 70 zł od osoby. Zakwalifikowani otrzymają dokładny harmonogram seminarium oraz numer konta.