Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Odznaczenia honorowe

Regulaminy i wnioski o przyznanie honorowych odznaczeń

 

  • ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
    Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jednostopniową odznaką stanowiącą wyróżnienie za szczególne zasługi położone dla rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur.

SKŁAD KOMISJI ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1. prof. Stanisław Achremczyk
2. Edward Adamczyk
3. Andrzej Marcinkiewicz
4. Andrzej Dowgiałło
5. Monika Falej
6. Wiktor Marek Leyk
W skład Komisji Odznaki honorowej wchodzą:
1) Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
2) przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
3) po jednym członku działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
a) środowisk naukowych,
b) stowarzyszeń twórczych,
c) stowarzyszeń przedsiębiorców,
d) organizacji pozarządowych,
4) wskazany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownik Urzędu Marszałkowskiego, pełniący funkcję sekretarza.

Pobierz:
Uchwała nr XXXIV-478-05 z dnia 31.08.2005 r.
Regulamin zasad i trybu wyróżniania Odznaką Honorową
Wzór odznak
Wniosek o nadanie odznaki honorowej - podmioty prawne
Wniosek o nadanie odznaki honorowej - osoby fizyczne

Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •